Veilige school

Verkeersveiligheid
De situatie aan onze school is niet geschikt om kinderen met de auto af te zetten. Er is weinig parkeergelegenheid en het is onmogelijk om voor de school te stoppen en uw kind af te zetten want dan blokkeert u het verkeer.

Wees daarom hoffelijk voor de buurt. Wij vragen ouders om hun kinderen zo veel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school te brengen.

Wees uiterst waakzaam voor de veiligheid van de kinderen.

Veiligheid in de school
Alle wettelijke brand- en veiligheidsvoorschriften werden in acht genomen.
We besteden extra aandacht aan:

 • veiligheid aan de ingang
 • veiligheid bij het op- en aflopen van trappen
 • veiligheid in de klassen en de gangen
 • veiligheid in de speelruimte

Verwittig de school bij volgende ziektes   (02 241.54.64)

 • kroep (difterie)
 • geelzucht, Hepatitis A, Hepatitis B
 • buiktyfus, bacillaire, dysenterie
 • hersenvliesontsteking (meningokokken, meningitis en -sepsis)
 • kinderverlamming (poliomyelitis)
 • roodvonk (infecties met beta-hemolytische streptococcen van groep A o.m. scarlatina)
 • besmettelijke tuberculose
 • kinkhoest
 • schurft, bof (dikoor)
 • mazelen
 • salmonellosen, shigellose (besmettelijke diarree)
 • rubella
 • huidinfectie (impetigo)
 • schimmelinfecties van de schedelhuid
 • schimmelinfecties van de gladde huid
 • pediculosis
 • varicella (windpokken)
 • hoofdluizen
 • parelwratten
 • HIV-infectie

Verzekeringen
Onze school heeft een verzekering bij Ethias. De kinderen zijn verzekerd bij ongevallen tijdens schoolactiviteiten en op het normale traject van en naar school.